Privacy Policy

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

De Winstconsultant (voorheen HBM Office Support) is een bedrijf van H.B. (Ria) Meijer-de Koe.

Contactgegevens: De Winstconsultant, Botter 36-03, 8243 KS  Lelystad, 0320-218625, contact@dewinstconsultant.nl

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid.

 

Bescherming persoonsgegevens

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Ook de gegevens van jouw eventuele klanten en leveranciers zijn veilig bij mij.

 

Welke gegevens verzamel en verwerk ik?

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik eventueel van jou verwerk:

 • voor – en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • bankrekeningnummer
 • financiële gegevens omtrent inkomsten en uitgaven
 • bijzonderheden omtrent gezondheid
 • burgerservicenummer (BSN)
 • inlogcodes om jouw belastingaangiften namens jou in te dienen

 

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

Ik verwerk de door jou verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend voor:

 • het afhandelen van jouw betaling en het verzenden van een factuur hiervoor;
 • het invullen van jouw belastingaangifte;
 • het voeren van jouw boekhouding;
 • het uitvoeren van overige werkzaamheden waarvoor jij mij gevraagd hebt;
 • toezending van de door jou bestelde artikelen;
 • toezending van de nieuwsbrief waarvoor jij jezelf hebt opgegeven
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om diensten bij je af te leveren;
 • De Winstconsultant analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in mijn boekhouding en eventueel die van jou bewaar ik 7 jaar, zoals is vastgelegd in de belastingwet. Daarna zullen de gegevens vernietigd worden.

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Winstconsultant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien ik persoonsgegevens verwerk ten einde jou te interesseren voor mijn producten en diensten, kun je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Ik zal deze verwerking dan terstond beëindigen. Jouw verzoek en verzet dien je te sturen aan: contact@dewinstconsultant.nl.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Winstconsultant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@dewinstconsultant.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wettelijk ben ik zelf verplicht om alle administraties en bijbehorende belastingaangiften van mijzelf en mijn klanten 7 jaar te bewaren na afloop van het kalenderjaar waarop zij betrekking hebben. Pas daarna mag ik de persoonlijke gegevens en dossiers van mijn klanten vernietigen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

De Winstconsultant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via contact@dewinstconsultant.nl.

 

Cookies en vergelijkbare technieken

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Social Media

Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst. Op de respectievelijke Social Media platforms kun je lezen hoe zij omgaan met privacy.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google +
 • YouTube

 

Wijzigingen

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.